Oma online yritys

Oman yrityksen perustaminen ja sen vieminen nettiin ei ole teknisesti vaikea tehtävä. Aloita kuitenkin kaikki omasta liiketoimintasuunnitelmasta, sillä se pakottaa sinut miettimään oman uuden toimintasi mahdollisuuksia monesta eri näkökulmasta.

Perustatko yrityksen vain Suomen markkinoita ajatellen, vai lähdetkö samantien kansainvälisille kentille? Rakennatko oman verkkosivuston, vai käytätkö jotain alustaa kuten Amazon?

Digitaalisuus on menestyvien yritysten liiketoiminnan ytimessä. Alustatalouden trendi vaikuttaa yhä selkeämmin kaikkiin yrityksiin. Ekosysteemimaailmassa olennaisia menestystekijöitä ovat kyky hyödyntää dataa, tarjota voitokas asiakaskokemus ja varmistaa digitaalisen kokonaisuuden häiriötön toimivuus.

Mieti myös lähdetkö liikkeelle toiminimenä, avoimena yhtiönä, osakeyhtiönä vai perustatteko osuuskunnan? Yksi mahdollisuus on myös kevytyrittäjyys, mutta sitä me emme GoUsBiz.comissa suosittele, sillä se ei anna kovin luotettavaa kuvaa yrittäjän omasta mielenkiinnosta tai uskosta omaan toimintaansa. Yrittäjän pitää olla valmis ottamaan riskejä, ja ymmärtämään että liiketoiminnassa on aina omat riskinsä, ja sellaisiakin riskejä, joista ei vielä tiedä mitään.

Osa yrityksistä on jo toteuttanut itselleen alustaratkaisun, joka on muuttanut yrityksen toimintatapaa. Ympärillä olevat kumppanit ja kilpailijat tekevät juuri nyt samaa, jolloin syntyy mahdollisuus hyödyntää arvoverkkoa liiketoiminnan kasvattamiseksi. Informaation julkaiseminen hyvin hallinnoituun ja tietoturvalliseen arvoverkkoon luo uusia tapoja hyödyntää ja yhdistellä tietovirtoja. Syntynyt verkostoefekti moninkertaistaa mahdollisuudet.